..::AHLAN WA SAHLAN WA MARHABAN BIKUM::..

ASSALAMU'ALAIKUM & SELAMAT DATANG KE BLOG USTAZ MOHAMAD SYAHMI BIN HARUN.

..::GALERI ALBUM PANITIA BAHASA ARAB SKLM::..

                                                                                                                                                               

SEMINAR PINTAR BESTARI BAHASA ARAB 2018
BERSAMA DR. ABD RAZAK ABU CHIK (DR. ARABIC)

.::(SABTU, 07 APRIL 2018)::.

.::BERSAMA MEMARTABAT & MEMPERKASAKAN BAHASA AL-QURAN.::.

..::MAKLUMAN TERKINI::..

Blog ini telah dikemaskini pada 02 Mac 2018.


.::Aktiviti Panitia Bahasa Arab SK Laguna Merbok Tahun 2018::.

Seminar Pintar Bestari Bahasa Arab 2018
Bersama Dr. Abd Razak Bin Abu Chik (Dr. Arabic).

Hari : Sabtu.
Tarikh : 07 April 2018.
Masa : 8.00 Pagi - 2.00 Petang.

Tempat :
Dewan Serbaguna SK Laguna Merbok.


Majlis Pelancaran Minggu Bahasa Arab Peringkat Sekolah Tahun 2018.

Hari : Ahad.
Tarikh : 13 Mei 2018.
Masa : 7.45 Pagi - 8.15 Pagi.
Tempat : Dataran Perhimpunan SK Laguna Merbok.

.::MUAT TURUN TERKINI::.

1). DSKP Bahasa Arab Tahun 2 Kegunaan 2018

2). DSKP Pendidikan Islam Tahun 2 Kegunaan 2018


Klik sini :
Pembelajaran Interaktif Pendidikan Islam


Klik sini :
Pembelajaran Interaktif Bahasa Arab

PENGUNJUNG SETIA BLOG RASMI MOHAMAD SYAHMI BIN HARUN (GBA SK LAGUNA MERBOK)

15 December 2008

NAFKAH ISTERI (PART 2)

NAFKAH ISTERI


Nafkah Makanan

Suami wajib memberi nafkah makan kepada isterinya dengan makanan yang asasi bagi sesebuah negeri seperti beras di negara kita.

Jumlah nafkah yang wajib diberi oleh suami kepada isterinya sama dengan jumlah kafarah sumpah yang dibayar kepada setiap orang iaitu satu mudd (Al-Majmuk: 19/360) iaitu kira-kira bersamaan 566.85 gram. Ini berdasarkan firman Allah Ta‘ala yang tafsirnya :

"Daripada jenis makanan yang sederhana yang kamu (biasa) berikan kepada keluarga kamu".

(Surah Al-Maidah: 89)

Mazhab Syafi‘e juga menetapkan bahawa pemberian nafkah tersebut iaitu pada setiap hari bermula dari terbit matahari. Bagi suami yang mampu/kaya, dia wajib memberi nafkah sebanyak dua mudd bersamaan 1 kilo 133.70 gram beras. Manakala suami yang tidak mampu hanya wajib memberi satu mudd iaitu 566.85 gram bagi setiap hari. Adapun orang pertengahan, wajib membayar 1½ mudd bersamaan 850.275 gram. (Raudhah At-Talibin: 6/450 & Al-Majmuk: 19/358) Walau bagaimanapun adalah harus pula memberi nafkah itu dengan segera atau melambatkannya tertakluk kepada persetujuan suami isteri tersebut. (Al-Fiqh wa Adillatuhu:10/7389)

Menurut Imam As-Syirazi pula adalah harus bagi suami memberi beras itu dengan nilaian harga jika suami isteri bersetuju. (Al-Muhazzab: 4/607-608)

Termasuk dalam kategori makanan itu ialah lauk pauk, rempah- ratus, minyak makan dan sebagainya. Dari itu suami juga wajib menyediakan alat dapur seperti tempat memasak, pinggan mangkuk dan yang berkaitan dengannya. (Raudhah At-Talibin: 6/ 453)

Mengenai makanan daging, menurut Imam An-Nawawi, suami wajib memberikannya kepada isteri. Berdasarkan perkataan Imam As-Syafi‘e, suami yang kurang mampu hendaklah memberikannya seminggu sekali dan sunat memberikannya pada hari Juma‘at. (Raudhah At-Talibin: 6/452)

Kewajipan Menyediakan Pakaian

Adapun yang berkaitan dengan masalah pakaian, ulama sepakat menyatakan bahawa hal itu tergantunglah kepada kemampuan suami kerana tidak ada nas yang menentukan kadar dan jumlahnya, akan tetapi menurut mereka; hakim atau kadi boleh menentukan kadar dan jumlahnya itu dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan suami. (Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu: 10/7389)

Menurut Asy-Syirazi bahawa suami wajib memberikan pakaian kepada isterinya pada setiap enam bulan sekali dengan makna yang lain dua kali dalam setahun. (Al-Muhazab: 4/613) Walau bagaimanapun Asy-Syirazi menyebutkan bilangan minima pakaian yang wajib diberikan oleh suami adalah tiga helai pakaian pada musim panas dan empat pada musim sejuk iaitu qamis yang menutup seluruh badan, Qina‘ (tudung) yang menutup kepala, seluar atau kain menutup badan dan jubah (long outer garment) pada musim sejuk. (Al-Majmuk: 19/362)

Termasuk dalam kategori pakaian yang wajib disediakan itu ialah milhafah (selimut), wisadah (bantal), labid (hamparan permaidani yang tebal atau tilam), hasyir (tikar) dan lain-lain. (Al-Majmuk: 19/362)

Al-Mawardi pula menyebutkan dalam kitab An-Nafakat bahawa suami hendaklah memberikan pakaian kepada isterinya bukan dengan nilaian harga pakaian itu kerana hak kepada isteri itu adalah pakaian bukan nilaian harganya, ini termasuk upah menjahit. (An-Nafakat 78)

Kewajipan Menyediakan Tempat Tinggal

Suami wajib menyediakan tempat tinggal atau rumah untuk isterinya sama ada dengan membeli, menyewa, meminjam atau didapatkan melalui wakaf. (Mughni Al-Muhtaj: 3/550) Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanhu wa Ta‘ala yang tafsirnya :

Tafsirnya: "Tempatkanlah isteri-isteri kamu itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu; dan janganlah kamu adakan sesuatu yang menyakiti mereka (di tempat tinggal itu) dengan tujuan hendak menyusahkan kedudukan mereka (supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu)."

(Surah At-Thalaq: 6)

Ulama juga sepakat mensyaratkan bahawa rumah yang disediakan itu hendaklah sempurna sebagaimana kelazimannya bagi sesebuah rumah yang mempunyai kemudahan-kemudahan seperti dapor dan perkakasnya, bilik air (tandas) serta kemudahan-kemudahannya, alat-alat pencuci, peralatan makan minum dan lain-lain, kecuali bagi suami yang tidak mampu mengadakan kemudahan-kemudahan tersebut. (Mughni Al-Muhtaj: 4/550 & Al-Fiqh Wa Adillatuhu: 10/7393).

Ayat di atas juga menjelaskan masalah tempat tinggal bagi perempuan dalam ìddah dan masalah perbelanjaan dalam masa tersebut iaitu para suami diperintahkan menempatkan isteri yang diceraikan itu di rumah-rumah kediaman mengikut kemampuan mereka. Mereka juga diperintahkan memberi nafkah kepada isteri-isteri hamil sehingga mereka bersalin iaitu masa berakhir ‘iddah. Tujuannya supaya para suami tidak akan menyakiti isteri-isteri mereka yang sedang dalam ‘iddah itu dengan menyempit-nyempitkan keselesaan tempat tinggal atau merendahkan tarafnya atau memberi layanan yang buruk. (Tafsir Fi Zilalil Qur’an (trj): 16/168)

Menurut Al-Khatib Asy-Syarbini bahawa tidak gugur nafkah isteri sekalipun isteri itu keluar rumah tanpa izin suami dan isteri tersebut tidak dianggap nusyuz dalam beberapa keadaan (Mughni Al-Muhtaj: 3/557), di antaranya adalah seperti yang dinyatakan di bawah ini:

(i) Apabila rumah tempat tinggal itu hendak runtuh.

(ii) Apabila dipaksa keluar daripada rumah itu secara zalim.

(iii) Apabila isteri bersendirian dalam rumah dan bimbang akan diri dan hartanya daripada orang fasiq dan pencuri.

(iv) Apabila dihalau keluar oleh tuan yang empunya rumah (rumah sewa atau seumpamanya) selain rumah suami.

(v) Apabila isteri keluar menemui kadi atau hakim bagi menuntut haknya daripada suami.

(vi) Apabila isteri hendak memohon fatwa.

(vii) Isteri keluar rumah tanpa izin (kerana ziarah atau mengucapkan takziah) kepada kerabat seperti bapa atau jiran, ketika suami berada di luar daerah atau negeri. Menurut Al-Khatib Asy-Syarbini urf (kebiasaan) seperti ini tidak dianggap nusyuz.

Dalam hal ini Imam As-Syafi‘e menjelaskan bahawa suami mempunyai hak melarang isteri keluar rumah bagi menziarahi kedua ibu bapa siisteri sama ada mereka masih hidup atau sebaliknya. Walau bagaimanapun adalah sunat (mustahab) bagi suami memberi kebenaran kepada si isteri untuk menjengok kedua ibu bapanya (si isteri) apatah lagi menziarahi mayat mereka kerana perbuatan melarang siisteri keluar menziarahi mereka itu boleh mendatangkan kebencian kerana sikap benci-membenci itu adalah ditegah oleh Islam. (Al-Majmuk: 18/94-95)

Menurut pengarang kitab Fath Al-Mu‘in pula, keluar kerana mencari nafkah (rezeki) seperti berniaga atau bekerja disebabkan oleh suami yang mu‘sir (melarat) tidak dianggap nusuz. (Fath Al-Mu‘in: 4/122)


No comments:

VIDEO PEMBELAJARAN BAHASA ARAB PRAKTIKAL

.::BERSAMA USTAZAH RIHAM::.

.::UPLOAD BAHAN::.

PERKONGSIAN BAHAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

..::GALERI ALBUM SK LAGUNA MERBOK::..